Vertical Menu

Białaczki można podzielić na ostre i przewlekłe

U dzieci najczęściej występują białaczki ostre. Najważniejszą cechą tej postaci białaczki jest występowanie we krwi obwodowej i w szpiku jednorodnego typu komórek, zazwyczaj mało zróżnicowanych, tak że trudno ustalić ich przynależność do układu leukocytów, limfocytów czy monocytów. W związku z tym nie udaje się najczęściej przeprowadzić podziała na białaczkę ostrą szpikową lub limfatyczną. Przyjmuje się, że 80% wszystkich białaczek dziecięcych stanowią białaczki pierwotnokomórkowe. Poza tym wyodrębnia się białaczki mieloblastyczne, limfoblastyczne, monocytowe oraz zespół di Guglielmo, w którym początkowo dochodzi do rozrostu erytroblastów, a w dalszym przebiegu choroby jest on zastępowany stopniowo przez rozrost mieloblastów i kończy się, jak białaczka mieloblastyczna lub pierwotnokomórkowa. Wszystkie postaci ostrej białaczki mają podobny przebieg.

Białaczka przewlekła stanowi 5% wszystkich białaczek dziecięcych. Charakteryzuje się ona. rozrostem układu granulocytów i występowaniem we krwi obwodowej i w szpiku komórek szeregu granulocytów na wszystkich szczeblach rozwoju oraz występowaniem ognisk granulocytopoezy pozaszpikowej w śledzionie, wątrobie i innych narządach. Wbrew przyjętej nazwie białaczka przewlekła u dzieci, szczególnie małych, może mieć przebieg krótkotrwały, natomiast u dzieci starszych ciągnie się czasem latami. Przewlekła białaczka limfatyczna u dzieci nie występuje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *