Vertical Menu

CHOROBY KORY NADNERCZY

Pod mikroskopem widoczne są trzy odrębne warstwy kory nadnerczy. Najbardziej na zewnątrz położona jest warstwa kłębkowata, pośrodkowo pasmowata i najbliżej rdzenia siateczkowata. Czynność wewnątrzwydzielniczą kory kontroluje ACTH. Po usunięciu lub zniszczeniu przysadki przez proces chorobowy, wydzielanie kory zmniejsza się i znikają dwie jej wewnętrzne warstwy warstwa kłębkowata nie zanika i poprzez swój wpływ na gospodarkę elektrolitowo-wodną pozwala na utrzymanie przy życiu. Usunięcie całej kory nadnerczy prowadzi do śmierci.

Kora nadnerczy posiada zdolność syntetyzowania z cholesterolu wszystkich na-turalnych hormonów sterydowych. Trzy tory biosyntezy prowadzą do tworzenia:

-1) mineralokortykosterydów z końcowym wytworzeniem aldo- steronu 2) glukokortykosterydów z końcowym wytworzeniem kortyzolu 3) androgenów z końcowym wytworzeniem testosteronu, który może być dalej przekształcony w estrogeny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *