Vertical Menu

Chorzy z guzami chromochłonnymi

W okresie między napadami można nie wykryć żadnych objawów choroby. U dzieci – przeciwieństwie do dorosłych – nadciśnienie często ma charakter stały. Wcześnie występują zmiany na dnie oka obrzęk tarcz nerwów wzrokowych, wybroczyny, zwężenie tętniczek.

Chorzy z guzami chromochłonnymi wydalają w moczu adrenalinę, noradrenalinę, metylopochodne tych katecholamin oraz (co ma szczególnie ważne znaczenie jako wskaźnik diagnostyczny) kwas wanilinomigdałowy. Jeśli guz ‚wywołuje nadciśnienie ustalone, dożylne podanie 3-5 mg Regityny powoduje szybki spadek ciśnienia o co najmniej 35/25 mmHg. W nadciśnieniu napadowym można sprowokować napad, podając dożylnie 0,001-0,002 mg histaminy.

W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić inne przyczyny nadciśnienia, jak koarktację aorty, zespół Cushinga, wrodzoną hiperplazję nadnerczy, nadciśnienie samoistne oraz pochodzenia nerkowego. Zlokalizowanie guza – ze względu na znaczną częstość pozanadnerczowych guzów chromochłonnych -• jest często bardzo trudne.

Chirurgiczne usunięcie guza chromochłonnego jest leczeniem z wyboru. Należy podjąć kroki zabezpieczające przed nadmiernym uwolnieniem katecholamin z guza w czasie operacji, jak też nie dopuszczające do niedociśnienia po jego usunięciu w tym celu stosuje się regitynę i noradrenalinę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *