Vertical Menu

CZĘSTOSKURCZ NAPADOWY

Częstoskurcz napadowy polega na nagłym zjawieniu się i również nagłym ustę-powaniu znacznego przyspieszenia czynności serca pochodzenia pozazatokowego. Częstość tętna w częstoskurczu napadowym u niemowląt przekracza 180, u dzieci starszych 150 na minutę. Częstoskurcz napadowy wystąpić może w każdym wieku bez uchwytnej przyczyny. Niekiedy wywołują go choroby zakaźne. Częstoskurcz napadowy jest zwykle pochodzenia ponadkomoi-owego (ryc. 108 b), znacznie rzadziej komorowego. W ekg częstoskurcz komorowy odróżnia się od ponadkomorowego obecnością zniekształconych i poszerzonych zespołów ORS. Czas trwania napadu bywa różny – od kilku sekund do kilku dni. Zwykle utrzymuje się w ciągu kilku godzin, rzadziej trwa przez 2 do 3 dni. Niekiedy jednak trwać może przez szereg tygodni lub miesięcy.

Obraz kliniczny i rokowanie zależy od czasu trwania napadu, częstości skurczów serca i od wieku dziecka. Dłużej trwający częstoskurcz grozi zawsze dołączeniem się niewydolności krążenia. U niemowląt dłuższy napad może być mylnie interpretowany jako ciężkie zapalenie płuc. Niemowlę z częstoskurczem czyni wrażenie ciężko chorego, ma wyraźną duszność, szarosinawe zabarwienie skóry, nitkowate tętno i męczący urywany kaszel. W płucach stwierdza się obecność drobnobańkowych rzężeń, wątroba jest powiększona. W badaniu rentgenowskim serce jest duże, wychylenia skurczowe słabe, płuca zastoinowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *