Vertical Menu

HIPOGLIKEMIE

Obniżenie poziomu glukozy we krwi, któremu towarzyszą charakterystyczne objawy kliniczne, nazywamy hipoglikemią. Glukoza jest głównym cukrem krwi i często utożsamia się „poziom glukozy” z „poziomem cukru”. Poziom glukozy określić można za pomocą swoistych metod enzymatycznych (metodą oksydazy glukozy, norma 50-80 mg’°/e). Większość pracowni określa jednak poziom cukru we krwi, wykorzystując właściwości redukcyjne glukozy. Oznaczane są wówczas także inne cukry i niewęglowodanowe substancje redukujące. Stąd wartości uzyskiwane za pomocą tyrch metod są wyższe, np. dla metody Folina-Wu norma wynosi 70-100 mg0/».

Poziom glukozy we krwi zależy od wieku: jest niższy u niemowląt niż u dorosłych, a u noworodków stwierdza się nieraz w pierwszej dobie wartości najniższe, rzędu 20-30 mg%). Tak więc poza okresem noworodkowym za wartości hipo- glikemiczne przyjmujemy poziomy glukozy poniżej 40 mg”*/» lub poziomy „cukru” poniżej 50 mg%. Dla noworodków -• zwłaszcza z niską wagą urodzenio- wą — za wartości hipoglikemiczne uważać należy poziom glukozy niższy od 20 mgD/o.

‚ Hipoglikemia jako objaw biochemiczny ma znaczenie tylko wtedyr, jeśli towarzyszą jej objawy kliniczne. Nie ma ścisłej zależności między poziomem glukozy we krwi a występowaniem tych objawów. Ważnym czynnikiem wydaje się być natomiast szybkość obniżania glikemii: szybki spadek poziomu glukozy z reguły wywołuje objawy kliniczne. Tak np. klasyczne objawy hipoglikemii wystąpić mogą przy poziomie cukru rzędu 200 mg%. po podaniu cukrzykowi dużej dawki insuliny. Na odwrót – przy bardzo niskich poziomach glukozy w przewlekłych zaburzeniach w odżywianiu może nie być żadnych objawów klinicznych niedocukrzenia krwi.

http://www.dailymotion.com/playlist/x4gbfz_netticasinohex_rabcat/1 – NettiCasino HEX – 1000+ Rahapelit

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *