Vertical Menu

Hormony tarczycy

Hormony tarczycy są łatwiej rozpuszczalne w butanolu niż inne związki zawierające jod. Oznaczanie jodu ekstrahowanego butanolem (BEI) pozwala wyeliminować wpływ jodków nieorganicznych lub niehormonalnych związków jodowych, które mogą podwyższać poziom PBI. Poziom BEI jest zwykle o lj*g% niższy niż PBI. Wychwytywanie znakowanej T3 przez erytrocyty. Próba ta opiera się na współzawodnictwie o znakowaną T3 między niewysyconymi nośnikami hormonów tarczycy (TBP) a erytrocytami. Przy nadmiarze niewysycoriych TBP wychwytywanie przez erytrocyty jest odwrotnie proporcjonalne do nienasyconej zdolności wiązania tyroksyny przez surowicę. Prawidłowe wartości wychwytywania T3 przez erytrocyty wynoszą od 17 do 22%. Wzrost wychwytywania stwierdza się u noworodków, zwłaszcza u wcześniaków.

Oznaczanie wychwytywania jodu radioaktywnego przez tarczycę wskazuje, jaka część podanej dawki zgromadziła się w gruczole. Najczęściej używanym izotopem jest 131I z czasem półtrwania 8 dni (mniejsze napromienianie daje 132I

Próba stymulacji z TSH o czasie półtrwania jedynie 3,2 godziny). U zdrowych wartości wychwytywania po 24 godzinach wynoszą 20-50%. Podobnie jak w oznaczaniu PBI najczęstszą przyczyną fałszywych wyników jest stosowanie przed badaniem preparatów zawierających jod.

Próba stymulacji z TSH stosowana jest do różnicowania pierwotnej i wtórnej niedoczynności tarczycy. Wzrost wychwytywania 131I o 10-15% lub PBI 1,5-2 LIO^/O po podaniu TSH przemawia za niedoczynnością tarczycy pochodzenia przysadkowego.

NIEDOCZYNNOŚĆ TARCZYCY. Objawy niedoczynności tarczycy wywołane są niedoborem T3 i T4. Hormony tarczycy są niezbędne dla prawidłowego rozwoju – przede wszystkim układu nerwowego i kośćca. Do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym może dojść już w życiu płodowym, jeśli tarczyca płodu jest nieczynna. Przez łożysko w obu kierunkach przechodzą jedynie wolne T3 i T4. W pierwszych miesiącach życia płodowego hormony tarczycy przechodzą od matki, zanim tarczyca płodu nie rozpocznie wytwarzania własnych hormonów. Wtedy ty- * roksyna przechodzi przez łożysko od płodu do matki, ponieważ matka ma większą pojemność nośników białkowych. Prawdopodobnie w ostatnim okresie ciąży kierunek przejścia hormonów znów się zmienia, ponieważ wzrasta pojemność TBG płodu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *