Vertical Menu

Leczenie cukrzycy

Insulina jest „sine qua Jion” w leczeniu cukrzycy u dzieci i doustne środki hipoglikemizujące nie znajdują tu zastosowania. Leczenie zależy od okresu choroby. Najgroźniejsze niebezpieczeństwo dla życia chorego przedstawia kwasica cukrzycowa. Stan ten wymaga szybkiego i sprawnego działania, które powinno być oparte o plan leczenia.

Zasady leczenia kwasicy obejmują: 1) podanie insuliny dla zwalczania ketozy’ 2) podanie odpowiednich płynów dla zwalczenia odwodnienia i kwasicy. Działanie obu tych czynników jest ściśle powiązane: likwidacja znacznego odwodnienia jest niemożliwa bez insuliny, a z kolei insulina nie działa skutecznie bez odpowiedniego nawodnienia chorego. Plan leczenia kwasicy cukrzycowej powinien obejmować 24 godziny, z podziałem na dwa 12-godzinne okresy. Insulinę podajemy w obu tych okresach, natomiast zmienia się ilość i rodzaj podawanych płynów. W czasie pierwszych 12 godzin podajemy dożylnie roztwory NaCl, glukozy, mleczanu sodowego (lub NaHC03) i potas. W tym okresie powinny być w zasadzie zlikwidowane niedobory wody i elektrolitów, a także opanowana kwasica. W czasie następnych 12 godzin podajemy dożylnie roztwór glukozy i potas, a nawadnianie pozajelitowe zastępujemy stopniowo płynami podawanymi doustnie.

Rejestracja danych. W czasie leczenia kwasicy cukrzycowej niezbędna jest rejestracja: 1) danych o stanie pacjenta, 2) wyników badania krwi na poziom glukozy, zasób zasad, jonogram i ewentualnie pH (przed rozpoczęciem leczenia, po pierwszej godzinie, a następnie co 6 godzin w pierwszej dobie), 3) objętości moczu oraz zawartości glukozy i acetonu (co godzina), 4) objętości i składu podawanych płynów.

https://plus.google.com/+NettiCasinoHEXfi/posts – NettiCasino HEX – 1000+ Rahapelit

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *