Vertical Menu

Leczenie zespołu Hurler

Leczenie zespołu Hurler i zespołu Huntera jest nie znane. Zaburzenie metabolizmu mukopolisacharydów stwierdzono również w zespołach Morquio, Sanifilippo i Maroteaux-Lamy.

ZABURZENIA METABOLIZMU BIAŁEK OSOCZA. Do tej grupy zaburzeń zaliczane są defekty syntezy osoczowych czynników krzepnięcia, takich jak hemofilie czy afibrynogenemia, a które zostały omówione w rozdziale o chorobach krwi. Można także zaliczać do tej grupy omówione w części „Zaburzenia metabolizmu lipidów” takie choroby, jak akantocytozę (niedobór beta-lipoproteidów) i chorobę tangierską (niedobór alfa-lipoprote- idów). Tutaj omówione będą zaburzenia metabolizmu immunoprotein i cerulo- plazminy (choroba Wilsona).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *