Vertical Menu

Liczba jednostek insuliny

Liczba jednostek insuliny = Ilość gramów glukozy wydalonej/dobę potrzebnych w ciągu doby 2. W okresie wyrównania wprowadzamy preparaty insuliny o prze-dłużonym działaniu. Dostępne są różne postacie insuliny, różniące się szybkością i czasem działania (ryc. 160).

Najlepsze wyniki uzyskuje się stosując insuliny o pośrednim c z a- sie działania (insulina obojętna protaminowa, insulina lente). Stosowanie insuliny protaniinowo-cynkowej często wymaga uzupełniania insuliną krystaliczną. Wprowadzając preparat insuliny o pośrednim czasie działania, zaczynamy od dawki w wielkości około 75°/o dawki insuliny krystalicznej. W okresie ustalania dawki dziecko powinno prowadzić normalny (w sensie aktywności) tryb życia. Należy pamiętać, że zapotrzebowanie na insulinę zależy od takich czynników jak dieta, aktywność fizyczna, infekcje i rozwój dziecka.

Insulinę należy podawać podskórnie, dość głęboko. Konieczna jest ciągła zmiana miejsca iniekcji (kolejno ramiona, uda, pośladki, brzuch). Powikłania związane z iniekcjami insuliny to miejscowy zanik tkanki tłuszczowej (lipodystrofia) i tłuszczakowatość..

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *