Vertical Menu

Obraz kliniczny upośledzenia umysłowego

Obraz kliniczny upośledzenia umysłowego nie zawsze odpowiada zmianom anatomicznym stwierdzanym sekcyjnie. Często przy wyraźnych zmianach ana- tomopatologicznych w mózgu objawy kliniczne są nikle i odwrotnie – przy braku uchwytnych zmian anatomopatologicznych obserwuje .się bardzo -ciężki stopień upośledzenia rozwoju umysłowego. W praktyce upośledzenie umysłowe może mieć -różne stopnie nasilenia. Ustalenie tych stopni, jak również wyznaczenie granicy między rozwojem prawidłowym a upośledzeniem nie jest łatwe.

Najbardziej rozpowszechnionym kryterium oceny rozwoju umysłowego są badania testowe, których wynik podawany jest w postaci tzw. ilorazu inteligencji (I. I.). Dziecko dobrze rozwijające się umysłowo ma iloraz inteligencji w granicach od 90 do 110. Dzieci z I. I. poniżej 90 do 80 są uważane za ociężałe umysłów o. I. I. między 70 a 80 posiadają dzieci z głęboką ociężałością umysłową ‘ (tzw. linia pogranicza upośledzenia). Dzieci z I. I. poniżej 70 stanowią grupę upośledzonych umysłowo (oligofreni- ków).

Rozróżnia się 3 stopnie upośledzenia umysłowego: debilizm (debilitas mentalis) – najlżejszy stopień upośledzenia z ilorazem inteligencji 50 •- 70,

W najcięższym stopniu upośledzone umysłowo dziecko imbecylizm •-• głuptactwo (imbecilitas) –• średni stopień upośledzenia, idiotyzm (Idiotismus) -• najcięższa postać upośledzenia •- I. I. = poniżej 20.

Należy zaznaczyć, że wyżej wymienione grupy nie są od siebie wyraźnie oddzielone. Łatwo przechodzą jedna w drugą, a różnice między nimi są raczej ilościowe. W obrębie zaś tej samej grupy mogą istnieć duże różnice.

W najcięższym stopniu upośledzone umysłowo dziecko (idiota) nie jest zdolne do samodzielnego życia, nie potrafi samo jeść i ubrać się, nie zgłasza potrzeb fizjologicznych, często nawet nie siada: i nie chodzi, a przede wszystkim nie umie mówić d nie rozumie mowy ludzkiej, nie reaguje na otoczenie, często ma szereg stereotypowych ruchów, twarz amimiezną, ślinotok. Inteligencja dorosłego idioty nie przekracza inteligencji 2-letniego dziecka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *