Vertical Menu

Proces melanogenezy

Proces melanogenezy obejmuje szereg reakcji chemicznych, które zapoczątkowuje powstawanie z tyrozyny 3,4-dwuhydroksyfenyloalaniny (DOPA). Tę i następną reakcję – przekształcenie DOPA w DOPA-chinon – katalizuje tyro- zynaza (schemat III, etap 5). Dalsze etapy obejmują powstawanie pochodnych indolowych, polimeryzację ich w melaniny i wreszcie połączenie tej ostatniej wytwarza melanoproteinę.

Znaczenie melanin polega na ich -ochronnym działaniu przed promieniowaniem ultrafioletowym (mają one zdolność wiązania wolnych rodników, powstających w tkankach poci wpływem tego promieniowania). Podstawowy defekt w albinizmie jest ograniczony do komórek barwnikowych skóry i !Dolega na braku tyrozynazy w melanocytach. Leczenie polega na zapobieganiu nadmiernemu nasłonecznieniu skóry i ochronie oczu (ciemne szkła).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *