Vertical Menu

ROZWÓJ UKŁADU NERWOWEGO

Noworodek przychodzi na świat z ukształtowanym już ośrodkowym układem nerwowym, jednakże wielkość, waga i stosunek poszczególnych części mózgowia przedstawiają się inaczej niż u dorosłego. Mózg noworodka waży od 356 do 475 g bez względu na płeć, podczas1 gdy u dorosłego mężczyzny waga mózgu wynosi od 1375 do 1405 g, a u kobiety 1245-1275 g. W porównaniu z mózgiem dorosłego mózg noworodka jest duży, zakręty są jeszcze słabo wykształcone, row’ki płytsze, a spoistość mniejsza. Tkanka mózgowa noworodka mimo swej dużej masy jest niedostatecznie zróżnicowana. Odgraniczenie substancji białej od szarej jest niezbyt wyraźne, a substancja szara (kora mózgu) nie ma typowych dla dorosłego warstw komórkowych, wypustki nerwowe komórek są słabo rozwinięte, a drogi przewodzące niezmielinizowane (niedojrzałe).

Według Minkowskiego dojrzewanie mózgu polega na stopniowym, ustalania się liczby neuronów, a zwłaszcza dendrytów i 6 warstw kory mózgowej, na wzroście wielkości komórek nerwowych, pojawieniu się neurowłókien i ziarnistości Nissla, a zwłaszcza na rozroście włókien neuronowych i ich mielinizacji.

Początek mielinizacji włókien neuronowych przypada na 4 miesiąc życia płodowego. Najszybciej ulegają mielinizacji najstarsze filogenetycznie części mózgu: rdzeń kręgowy, pień mózgu i podwzgórze u noworodka są już zmielinizowane. Móżdżek mielinizuje się dopiero po urodzeniu. Mielinizacja włókien nerwowych dróg piramidowych zostaje ukończona około 2 roku życia. Osłonka mielinowa najpóźniej występuje na włóknach wewnątrzkorowych płatów czołowych i cie- mieniowo-skroniowych. W zasadzie proces dojrzewania (mielinizacji) kończy się około 3-4 roku życia, chociaż uważa się, że niektóre drogi kojarzeniowe korowe ulegają zmielinizowaniu dopiero u osobników dorosłych. Pełną dojrzałość strukturalną osiąga ośrodkowy układ nerwowy około 20 roku życia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *