Vertical Menu

U dorosłego głuptaka

U dorosłego głuptaka sprawność umysłowa nie przekracza rozwoju umysłowego normalnego dziecka w wieku od 2 do 7 lat.

W najlżejszym stopniu upośledzone umysłowo dziecko (debil) często może przejawiać dużą zaradność życiową, miewa też niekiedy bogaty zasób słów i łatwość wysławiania się, czym niejednokrotnie wprowadza w błąd przy pierwszym zetknięciu się z nim. Na ogół debile są dobrze zorientowani w środowisku, w którym stale przebywają, natomiast zawsze mają trudności w przystosowaniu się do nowych warunków, jak też stwierdza się u nich zwolniony proces spostrzegania, zmniejszony zakres uwagi i słabą jej podzielność, słabą wierność pamięci, brak samodzielności, obniżony krytycyzm. Z reguły jednak mają dobrą pamięć mechaniczną i dzięki niej radzą sobie w pierwszych 2 latach nauki w szkole podstawowej. Kontynuować naukę muszą jednak w szkole specjalnej, gdyż zawodzi ich pamięć logiczna, a przeszkadzają niewłaściwe kojarzenia i brak zdolności do uogólnień.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *