Vertical Menu

ZABURZENIA PRZEWODZENIA

Zaburzenia przewodzenia polegają na utrudnieniu lub przerwaniu szerzenia się pobudzenia w jakimkolwiek odcinku serca. W zależności od umiejscowienia odróżniamy blok zatokowo-przedsionkowy, przedsionkowo-komorowy i blok odnogi pęczka Hisa. Przyczyny bloku są najrozmaitsze wywołać go może, między innymi, proces reumatyczny, jad błoniczy, przedawkowanie naparstnicy. Blok zatokowo-przedsionkowy występuje u dzieci bardzo rzadko, a w zapisach ekg przedstawia się jako wypadanie jednej lub kilku ewolucji serca. Znacznie większe znaczenie ma blok przedsionkowo-komorowy. W zależności od nasilenia, odróżnia się blok I stopnia (częściowy, czyli utajony), II stopnia (całkowity, lecz przepuszczający) i III stopnia (całkowity, stały).

W bloku I stopnia przewodzenie jest utrudnione, odstęp PR jest wydłużony, ale liczba skurczów przedsionków i komór jednakowa (ryc. 109 a). W bloku XI stopnia dochodzi do wypadania niektórych zespołów komorowych. W jednej postaci tego bloku czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego może być stały,

Blok I i II stopnia a okresowo w sposób nieregularny wypadają pojedyncze zespoły komorowe. W drugiej zaś postaci, wskutek jakby łatwego męczenia się tikładu przewodzącego, dochodzi do coraz większego wydłużania odstępu PR, aż do momentu, kiedy pobudzenie natrafia na okres refrakcji komór i ten jeden zespół komorowy wypada. Potem warunki przewodzenia poprawiają się, odstęp PR początkowo jest krótki, później ponownie się wydłuża, aż do nowego wypadnięcia zespołu QRS. Ten typ bloku II stopnia nosi nazwę periodyki Wenckebacha.

Blok I i II stopnia występuje między innymi w chorobie reumatycznej, błonicy, niektórych wadach wrodzonych serca oraz w zatruciu naparstnicą.

Blok’ III stopnia polega na zupełnej niezależności skurczów komór od skurczów przedsionków czynność komór jest wtedy znacznie zwolniona i wynosi 40 do 60 skurczów serca na minutę. Blok III stopnia u dzieci jest najczęściej nieprawidłowością wrodzoną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *